Жарыя конкурс

Конкурс  боюнча  жарыя.

Текшергиле

Кулактандыруу! Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча.

Кулактандыруу