Башкы / Токтомдор / Токтом № 75, 21.12.2018-ж

Токтом № 75, 21.12.2018-ж

Регламентке  ылайык  айыл  өкмөтүнүн   аппараты  менен  айылдык кеңештин

депутаттарынын ортосундагы  мамилени  талкуулоо  жөнүндө.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме