Башкы / Токтомдор / Токтом №7

Токтом №7

Каргалык айыл өкмөтүнүн алдындагы муниципалдык ишканаларды
оптималдаштыруу боюнча сунушту карТоктгом №7ооhttp://Каргалык айыл өкмөтүнүн алдындагы муниципалдык ишканаларды оптималдаштыруу боюнча сунушту кароо

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме