Башкы / Токтомдор / Токтом № 7. 05.03.2019-ж.

Токтом № 7. 05.03.2019-ж.

Статистикалык   маалыматтарды  жыйноо  боюнча  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  беруу  жонундо.

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж