Башкы / Токтомдор / Токтом № 63, 21.12.2018-ж

Токтом № 63, 21.12.2018-ж

  1. Бузуулар боюнча иштерди кароо комиссиялары тууралуу типтүү  жобону жана комиссияны бекитүү жөнүндө.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме