Башкы / Токтомдор / Токтом № 62, 21.12.2018-ж.

Токтом № 62, 21.12.2018-ж.

  1. Каргалык айыл өкмөтүнүн Негизги  каражаттарына   кирүүчү  объектилердин,  автоунаалар,  тракторлор   тиешелүү  болгон шаймандары  жана  башкалардын                                          атайын  формадагы  (инв  №,  ишке  кирген  жылы,    учурдагы  техникалык абалы,  чыгарылган  жылы,   пробег,  калдык  баа,  ж.б.)  боюнча.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме