Башкы / Токтомдор / токтом № 55 21.09.2018-ж

токтом № 55 21.09.2018-ж

 Казарман  айылынын  Каргалык  жана  Тогуз-Торо айыл  аймактарында  жайгашкан  калкты

таза  суу менен  камсыз  кылуу  максатында    “Тогуз-Торо  Таза-Суу”  (мындан  ары-

ТТТСМИ) муниципалдык ишканасын  түзүү    жөнүндө

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж