Башкы / Токтомдор / токтом №52 01.10.2019-ж.

токтом №52 01.10.2019-ж.

Каргалык  айыл өкмөтүнүн 19.09.2019- жылдагы №633-каты  боюнча.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме