Башкы / Токтомдор / токтом №5, 17.01.2020-ж.

токтом №5, 17.01.2020-ж.

Айыл чарба багытындагы  жерлерди  бир түрүнөн экинчи  түрүнө, жайыттан айдоо аянтына которуу жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме