Башкы / Токтомдор / токтом №5, 17.01.2020-ж.

токтом №5, 17.01.2020-ж.

Айыл чарба багытындагы  жерлерди  бир түрүнөн экинчи  түрүнө, жайыттан айдоо аянтына которуу жөнүндө

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж