Башкы / Токтомдор / токтом № 49 27.08.2018-ж

токтом № 49 27.08.2018-ж

Депутаттарга  туруктуу  комиссиялардын   курамы  менен  кайталап   тааныштыруу  жана   өтүлгөн

сессияларга,  туруктуу  комиссиялардын     отурумдарына  эч  себепсиз  катышпай   келген  депутаттар  жөнүндө  билдирүү

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме