Башкы / Токтомдор / токтом №48 13.08.2019-ж

токтом №48 13.08.2019-ж

«МТС»  муниципалдык ишканасынын 2019-жылдагы  аткарган ишин толугу менен  кароо  боюнча депутаттык комиссия  тузуу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме