Башкы / Токтомдор / токтом № 47 21.08.2018-ж

токтом № 47 21.08.2018-ж

  “Таза  кызмат”, “МТС”  муниципалдык     ишканасынын  жетекчилерине  ээлеген

кызматынан  кетүүгө  макулдук  берүү    жана  жаңы  кызматка  кирип  жаткан

жетекчилерге  макулдук  берүү  жана    маалыматын  угуу  жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме