Башкы / Токтомдор / токтом №46 27.08.2018-ж

токтом №46 27.08.2018-ж

“Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык     менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык

байланыш боюнча»  туруктуу комиссиясынын  17.07. 2018-жылдагы  отурумунун  № 1 протоколунда

каралган  маселелерди  бекитип  берүү  жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме