Башкы / Токтомдор / токтом№46 13.08.2019-ж

токтом№46 13.08.2019-ж

«Макмалголд компани» биргелешкен ишканасынын бугунку  кундогу жургузуп жаткан ишмердуулугу боюнча  депутаттык комиссия тузуу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме