Башкы / Токтомдор / токтом № 45 27.08.2018-ж

токтом № 45 27.08.2018-ж

Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн  03.03.2014-  жылдагы  №114 “Кыргыз  Республикасынын   жер

фондун  инвентаризациялоо  жөнүндөгү”   токтомуна  ылайык, Каргалык  айыл  аймагынын

комиссия  менен  такталган  жерлерин кароо

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж