Башкы / Токтомдор / токтом №44 13.08.2019-ж

токтом №44 13.08.2019-ж

Социалдык  жактан  коргоо  маселелери  боюнча  жергиликтуу оз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик   ыйгарым  укуктарды беруу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме