Башкы / Токтомдор / токтом №44 13.08.2019-ж

токтом №44 13.08.2019-ж

Социалдык  жактан  коргоо  маселелери  боюнча  жергиликтуу оз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик   ыйгарым  укуктарды беруу  жонундо.

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж