Башкы / Токтомдор / токтом № 43 27.08.2018-ж

токтом № 43 27.08.2018-ж

Каргалык айыл аймагынын элдик    жыйынынын 03.06.2017-жылдагы №1

протоколун  бекитип  берүү  жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме