Башкы / Токтомдор / токтом №42 27.08.2018-ж

токтом №42 27.08.2018-ж

Каргалык  айыл  аймагынын  айыл   өкмөтүнүн  башчысы  М.Акматбековдун   2018-жылдын  алты  ай  ичинде

жүргүзгөн  иштери  тууралуу  отчету

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме