Башкы / Токтомдор / токтом №32 01.08.2019-ж

токтом №32 01.08.2019-ж

Муниципалдык  менчик  объектисин ижарага  беруу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме