Башкы / Токтомдор / Токтом №26. 29.03.2019-ж.

Токтом №26. 29.03.2019-ж.

2019-жылга  тушо  турган  2376,8 мин  сомду планга  отургузуу  жонундо.

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж