Башкы / Токтомдор / Токтом №23. 29.03.2019-ж.

Токтом №23. 29.03.2019-ж.

Депутаттык  мандатты  кароо  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме