Башкы / Токтомдор / Токтом №22. 29.03.2019-ж.

Токтом №22. 29.03.2019-ж.

Тарыхый-маданий  мурастарды  коргоо  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме