Башкы / Токтомдор / Токтом №20. 29.03.2019-ж.

Токтом №20. 29.03.2019-ж.

Кочого  ат  беруу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме