Башкы / Токтомдор / Токтом №19. 29.03.2019-ж.

Токтом №19. 29.03.2019-ж.

Акча  каражатын  жергиликтуу  бюджетинин  планына  киргизуу,  киреше-чыгаша  болугуно  бекитуу  жонундо.

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж