Башкы / Токтомдор / Токтом №16. 29.03.2019-ж.

Токтом №16. 29.03.2019-ж.

Айылдык  кенештин  типтуу  регламентинин  9-главасынын  9.10  пунктуна  ылайык туруктуу  комиссиялардын  отчетун  угуу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме