Башкы / Токтомдор / Токтом №15. 29.03.2019-ж.

Токтом №15. 29.03.2019-ж.

Жайыт  комитетинин 2018-жылдын  жыйынтыгы  боюнча маалыматын  угуу  жана  2019-жылга  карата  жылдык  планын бекитуу  жонундо.

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж