Башкы / Токтомдор / Токтом №13. 29.03.2019-ж.

Токтом №13. 29.03.2019-ж.

Каргалык  айыл окмотунун  2019-жылга карата  стратегиялык онугуу  программасын  бекитуу  жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме