Башкы / Токтомдор / токтом №12. 03.04.2020-ж.

токтом №12. 03.04.2020-ж.

Каргалык МТС муниципалдык ишканасынын жетекчисин дайындоого макулдук берүү.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме