Башкы / Токтомдор / токтом №10 29.03.2019-ж

токтом №10 29.03.2019-ж

2019-жылга карата Каргалык  айылдык кенешинин иш  планын бекитуу жонундо.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме