1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы (2016-жылдын 28-декабры № 218)
 2.  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси (2004-жылдын 4-августу № 106)
 3. Кыргыз Республикасынын администрацмялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (1998-жылдын 4-августу № 114)
 4. «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2016-жылдын 30-майы № 75);
 5. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы  (2004-жылдын 2-апрели № 54)
 6. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2006-жылдын 28-декабры № 213)
 7. «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2011-жылдын 14-июлу № 96)
 8. «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2011-жылдын 15-июлу № 101)
 9. «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2009-жылдын 20-июлу № 241)
 10. «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2007-жылдын 4-майы № 67)
 11. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2011-жылдын 15-июну № 45)
 12. «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2012-жылдын 8-августу № 153)
 13. «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2000-жылдын 13-январы № 3)
 14. «Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2008-жылдын 25-апрели № 65)