Кулактандыруу

Кулактандыруу!

Текшергиле

Кулактандыруу! Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча.

Кулактандыруу