Кулактандыруу

Шайлоочулардын эсине!

Текшергиле

Кулактандыруу! Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча.

Кулактандыруу