Кулактандыруу

Кулактандыруу.

Текшергиле

Кулактандыруу! Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча.

Кулактандыруу