Башкы / Кулактандыруулар, Жарыялар / Башкы,улук, кенже кызмат орундарына ачык конкурс боюнча

Башкы,улук, кенже кызмат орундарына ачык конкурс боюнча

Башкы, улук, кенже кызмат ордуна ачык конкурс боюнча

Текшергиле

Кулактандыруу! Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча.

Кулактандыруу