Башкы / Токтомдор / №9 токтом 04.03.2022-ж

№9 токтом 04.03.2022-ж

№9 токтомhttp://Каргалык айыл өкмөтүнүн 21.02.2022-жылдагы чыгыш №7 сандуу “Бакыт үйүн” баланска алуу жөнүндөгү катын кароо боюнча

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме