Башкы / Токтомдор / №7 токтом 08.05.2021-ж

№7 токтом 08.05.2021-ж

Каргалык айылдык кеңешинин  төрагасынын  орун  басарын  шайлоо  жөнүндө№7 токтом 08.05.2021-ж

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме