Башкы / Токтомдор / № 7 Т О К Т О М 18-январь 2021-жыл

№ 7 Т О К Т О М 18-январь 2021-жыл

«Салыктык  эмес төлөмдөр» боюнча  «Элдүү  пункттардын аймагынан  таштандыларды чыгаруу  үчүн жыйымдын» тарифтерин   бекитүү  жөнүндө №7 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/02/7-toktom-Microsoft-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж