Башкы / Токтомдор / №64-токтомуна тиркеме 30.12.2021-жыл.

№64-токтомуна тиркеме 30.12.2021-жыл.

№ 64 токтомуна тиркеме Office Word 97 — 2003http://“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жергиликтүү демилгелерди тандоонун жана каржылоонун тартиби жөнүндө” Типтүү Жобону бекитүү

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме