Башкы / Токтомдор / №59 токтом 30.12.2021-ж

№59 токтом 30.12.2021-ж

№ 59 токтом Office Word 97 — 2003

“Кыргыз Республикасынын Салык эмес кирешелер жөнүндө кодекси” Мыйзамынын 24-главасынын 73-76-беренелеринин негизинде таштанды чыгаруу үчүн жыйымдын  өлчөмүн бекитүү жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме