Башкы / Токтомдор / №58 токтом 30.12.2021-ж

№58 токтом 30.12.2021-ж

№ 58 токтом Office Word 97 — 2003http://Каргалык айыл өкмөтүнүн аймагында Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ХIII бөлүмүнүн 327-беренеси боюнча Кр-региондук, Ко-тармактык, Кз-зоналык коэффициентинин өлчөмдөрү тууралуу

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме