Башкы / Токтомдор / № 52 токтом 08.12.2021-ж

№ 52 токтом 08.12.2021-ж

Тогуз-Торо райондук ички иштер бөлүмүнүн    жалпы  жамаатынын  атынан  келип  түшкөн  кайрылууну кароо жөнүндө№52 токтом Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/12/52-toktom-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме