Башкы / Токтомдор / № 51 токтом 08.12.2021-ж

№ 51 токтом 08.12.2021-ж

Каргалык айыл өкмөтүнүн 02.12.2021-жылдагы №608, 611 сандуу чыгыш каттарын  кароо жөнүндө№51 токтом Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/12/51-toktom-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж