Башкы / Токтомдор / № 5 Т О К Т О М У 17-январь 2020-жыл

№ 5 Т О К Т О М У 17-январь 2020-жыл

Айыл чарба багытындагы  жерлерди  бир түрүнөн

экинчи  түрүнө, жайыттан айдоо аянтына которуу

жөнүндө    5 токтом Office Word 97 — 2003

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж