Башкы / Токтомдор / № 5 Т О К Т О М 18-январь, 2021-жыл

№ 5 Т О К Т О М 18-январь, 2021-жыл

Тогуз — Торо райондук ветеринардык   жана фитосанитардык коопсуздук   боюнча мал ылаңдарына эмдөө жүргүзүү   жана дарылоодогу көрсөткөн кызмат   акыларынын тарифин бекитип берүү   жөнүндө№5 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/02/5-toktom-Microsoft-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж