Башкы / Токтомдор / №44 токтом 21-сентябрь 2021-жыл

№44 токтом 21-сентябрь 2021-жыл

Каргалык айыл өкмөтүнүн 13.09.2021-жылдагы  №490 сандуу катындагы ашыкча №44 токтом Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/44-toktom-Office-Word-97-2003.docтүшкөн акча  каражатын кароо жөнүндө

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж