Башкы / Токтомдор / № 42 Т О К Т О М 23-октябрь 2020-жыл

№ 42 Т О К Т О М 23-октябрь 2020-жыл

  1. Ак-Бермет бала бакчасына бөлүнгөн акча каражатынан  3112 инвентарь алуу                                                     №42 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003 статьясынан 3111 курулуш статьясына  жылдыруу  жөнүндө

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж