Башкы / Токтомдор / №4 токтомдун 2-тиркемеси

№4 токтомдун 2-тиркемеси

2-тиркеме,2

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме