Башкы / Токтомдор / №4 токтом 2-тиркеме -4

№4 токтом 2-тиркеме -4

2-тиркеменин, 4

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме