Башкы / Токтомдор / №4 токтом 2-тиркеме — 3

№4 токтом 2-тиркеме — 3

2-тиркеме, 3

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме