Башкы / Токтомдор / № 4 Т О К Т О М 18-январь, 2021-жыл

№ 4 Т О К Т О М 18-январь, 2021-жыл

Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарына   айрым мамлекеттик ыйгарым  укуктарды берүү  жөнүндө№4 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/02/4-toktom-Microsoft-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж